Forskning om

Network Care

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey Google+ Icon

Forskning 

Läs hela artikeln

Forskning bedrivs fortlöpande kring NSA. En forskningsstudie utfördes vid College of Medicine, University of California, Irvine, från november 1994 till april 1995. Den retrospektiva studien utvärderade över 2800 patienter som gick på Network behandling.

 

Vad kom studien fram till?

 

Den kvantifierade deltagarnas fysiska och psykiska/känslomässiga tillstånd.Dessutom utvärderades deltagarnas reaktioner på stress, nuvarande livskvalitet, tecken på att man njöt av livet och förhållandet mellan hälsofrämjande och hälsovådligaaktiviteter i deras liv.

 

 

”samtliga deltagare uppvisade statistiskt och kliniskt påvisbara förbättringar”

 

 

”76% av deltagarna uppvisade förbättringar i samtliga utvärderade frågeställningar”

 

 

”95% av respondenterna angav att deras förväntningar infriats"

 

 

"99% ville fortsätta med Network”

 

 
FÖRDELAR MED NSA

(taget från studien)

 

1.    Förbättrad fysisk hälsa:

 

 • Mindre fysisk smärta

 • Mindre anspänning och stelhet i ryMindre huvudvärk

 • Mindre mensbesvär

 • Högre allergimotstånd – färre förkylningar och influensor

 

 

 

2.    Förbättrad psykisk/känslomässig hälsa:

 

 • Positiv självkänsla

 • Färre vredesutbrott, mindre ångest och depression

 • Större livslust

 • Förbättrad tanke- och koncentrationsförmåga

 • Mindre smärtångest

 

 

3.    Förbättrad förmåga att hantera stress:
 

Familj – Viktiga relationer – Arbete – Hälsa – Ekonomi – Vardagsbekymmer

 

 • Förbättrad livslust

 • Positiv självkänsla

 • Intresse för en hälsosam livsstil

 • Öppenhet i relationer till andra

 • Självförtroende i konfliktsituationer

 • Medkänsla med och förståelse för andra

 • Ökad glädje- och lyckokänsla

 
4.   Förbättrad allmän livskvalitet
 
 • Anpassningsförmåga till förändringar

 • Problemhantering

 • Faktiska prestationer

 • Fysisk framtoning – Livet som helhet

 
”Patienter har rapporterat fortskridande förbättring under längre
och oavbruten behandling. ”
 
”…det fanns inget ’tak’ för förbättringen längs tidsaxeln. Nyttan var uppenbar redan efter 1-3 månader och upp till över 3 år…”
 
[Som en konsekvens konstaterade forskarna] ”…ger resultaten påtagliga bevis för att Network bör inkluderas bland vårdmetoder med bevisade hälsofördelar.”

 

Annan pågående forskning:

 

En långtidsstudie (där patienterna följs en längre tid) som kommer att publiceras

rapporterar liknande resultat som den retrospektiva studien. Andra tvärvetenskapliga studier genomförs nu för att än bättre kartlägga och uppskatta de biologiska mekanismerna bakom NSA.

 

Referenser:

 1. Blanks, RH, Schuster, TL, Dobson, MA Retrospective Assessment of Network

Care Using a Survey of Self-Related Health, Wellness and Quality of Life,

Journal of Vertebral Subluxation Research 1977, 1(4) p15-31, 1.-4

2-4 Association for Network Chiropractic: Summary Brochures of Retrospective Study