Om

Network Care och Barn 

Kan Network hjälpa barn?

VAR DEN FÖRÄNDRING DU VILL SE I VÄRLDEN!

 

Allt fler barn i dagens samhälle har värk någonstans i kroppen.

Smärta är bara en av signalerna som hjälper oss att stanna upp och bli uppmärksamma på att någonting inte fungerar som det ska. Hur lär våra barn sig? De iakttar oss vuxna. Så..när vi mår bra, är sannolikheten större att våra barn mår bra. Barn som växer upp i stressade miljöer befinner sig  i ”hot-fysiologi”. I detta tillstånd, där de mer primitiva delarna av hjärnan är aktiva, går det mesta ut på att överleva (att slåss, fly eller ”spela död”). Barnet blir hyperaktivt, aggressivt el. rent av passivt.

 

I de främre delarna av hjärnan skapas djupare upplevelser av kärlek, tillhörighet, känslor av gemenskap etc. Ju mer utvecklad den här delen av hjärnan är, desto mer utvecklade är förmågor som att träffa medvetna, hälsobefrämjande val, känna kärlek till oss själva och vår omgivning,  och en vilja att dela med sig.

Kan du känna igen dig i en situation som präglas av hot i stället för möjligheter? Ett av de huvudsakliga syftena med Network Care är att hjälpa människor att förbättra kommunikationen mellan hjärnan och resten av kroppen. Förmågan att skifta från försvarshållning/”hot-fysiologi”  till en öppen, tillitsfull hållning ökar – en hållning som tillåter trygghet, medvetenhet, läkning och utveckling … i relation till dig själv och din omgivning.

 

Tänk om du redan som barn hade möjligheten att träna in bästa möjliga strategier för att träffa hälsobefrämjande val, skapa självkänsla, närvaro, trygghet, empati för dig själv och din omgivning, en förmåga att tillfredsställande hantera och växa med livets utmaningar/stress och att lita på din intuitiva förmåga.

 

Våra barn är vår framtid. Vi behöver inte vänta tills vi redan är rejält ”till-tufsade” -kroppsligen, känslomässigt, mentalt- för att börja ta hand om oss. Network Care är ett både mjukt, kraftfullt, vetenskapligt och kul sätt att jobba med oss själva och våra barns hälsa och välbefinnande.

" Mina två barn har följt med då och då till Anna och det är jättehärligt! Den yngre har fått bättre immunförsvar och vi är mer sällan hemma för att han är sjuk. 

Den äldre är mer tillfreds med livet. 

Och inte nog med det, den största förändringen för mig är relationen till varandra! Jag är mer närvarande och kan sätta mig in i deras situation mycket lättare.  "

Jessica Hortelius