BLOGG

"Gåvan i smärta och kaos"


Som jag tidigare skrev så har människan alltid längtat efter enkla svar. En längtan som har gjort att mycket blivit komplicerat på vår jord.


Vi är "bekväma varelser" som helst inte går utanför våran invanda, begränsade komfortzon. Gör något ont, är kaotiskt eller besvärligt, så vill vi ha en lösning som bedövar smärtan och tar oss bort från obehaget fortare än kvickt.

Paradoxen är att om vi stannar upp och är närvarande med kaoset, med smärtan, med det obekväma, så finns det, precis som i alla stormar, ett "stormens öga", en "gateway", en "gyllene portal", av total trygghet, medvetenhet och resurser. Det är den vägen vi behöver gå för att skapa långsiktigt hållbara lösningar och utveckling.


I Svenska Dagbladet, den 23/1, 2021, publicerades det en helsidesartikel, skriven av åtta överläkare och en miljöexpert, https://www.svd.se/popular-gel-och-spray-ett-hot-mot-miljon. Artikeln är väldigt kritisk till den fria försäljningen av diklofenak (finns bl.a i Voltarengel/spray.). Endast 6% av Voltaren som appliceras på huden, tas upp genom huden. Resterande 94% går ut, via avloppsvattnet (när vi duschar) i våra vattendrag.


Diklofenak är extremt miljöfarligt och nästan omöjligt att rena i våra reningsverk, och är ett allvarligt hot mot våra vattendrag. Och, de 6% som går in via huden är knappast miljövänligt för vår inre miljö som ju består av mestadels vatten också.


Så, istället för att "lägga lock på" och tillfälligt försöka lindra en inflammatorisk process (som i grunden är en del av en sund läkningsprocess) vore det kanske klokt att även här vidga vyerna, stanna upp, lyssna in, tänja på våra bekväma gränser och välja annorlunda.

Med Network Spinal Care läggs fokuset på att utveckla "gateways", trygga, resursfyllda områden längs ryggraden. Syftet är bland annat att uppnå ökad medvetenhet, hitta inre trygghet, närvaro, lugn och resurser, och utifrån det tillståndet göra fler medvetna val och tillåta naturliga läkningsprocesser. Det är en väg, av många, som kan bidra till sundhet på många plan.


Varma hälsningar,

Anna

41 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla