top of page

HÅLLNING - MER ÄN ÖGAT KAN SE

Hur mycket betyder kroppshållning för dig?

Tänker du på din hållning när du ska på jobbintervju eller på en ”date”? Du kanske inte är så medveten om din egenhållning men väldigt uppmärksam på andras hållning. Vad känner du för en person som hänger med axlarna och putar med magen? Vilket intryck gör den personen på dig? Kan jag lita på den här personen, är den här personen ett föredöme för produktivitet, kan jag lita på honom/henne när det handlar om att ställa upp och göra det jobb som han/hon skall göra?

 

Kroppshållning är en otroligt viktig del av vår hälsa och vårt välbefinnande, men ”Trots en hel del studier som visar att kroppshållning påverkar kroppens fysiologi och funktion är det få personer inom hälso- och sjukvården som lägger någon fokus på den påtagliga inverkan hållningen har på hälsan”. Hur vi ser på oss själva och hur vår omgivning ser på oss har stor inverkan i våra dagliga liv och påverkar i hög grad vad vi kan tänkas prestera med våra familjer och i våra karriärer.

 

Kroppshållningen har inflytande på många av kroppens funktioner. ”Ryggont, huvudvärk, humör, blodtryck, puls ochlungkapacitet är några av de funktioner som mest påtagligt påverkas av hållningen.” En kroppshållning där huvudet förskjuts framåt leder till att alla värden som påverkar kroppens allmänna hälsostatus minskar betydligt.

 

René Caillet, Director of the Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Southern California, drogslutsatsen att en hållning där huvudet är framåtskjutet ökar belastningen på din ryggrad med upp till 30 pund och minskar lungkapaciteten med upp till 30%, vilket kan leda till hjärt- och kärl problematik. Han omnämnde också en relation mellan framåtskjutet huvud och matsmältningssystemet liksom kroppens endorfin produktion vilket påverkar smärta och upplevelsen av smärta.3 Din kroppshållning har inflytande på hur du ser ut och hur du känner dig, men din hållning kan också ha betydligt mer vidsträckta/djupgående effekter. I en studie från 2004 påvisades det att dålig hållning kan öka risken att dö. Man upptäckte att en ökad kurvatur i bröstryggen leder till högre antal dödsfall i den äldre delen av befolkningen.

 

Minns du den gamla goda tiden då mormor/farmor talade om för dig att sträcka på ryggen? Det är dags att ta en närmare titt på hennes hållning för att försäkra dig om att hon inte skapar några onödiga risker. Den mest dramatiska studien beträffande kroppshållning kommer från England. Den visar att en hopsjunken kroppshållning ökar risken för hjärtsjukdom. Vetenskapsmännen i denna studie (the British Regional HeartStudy) kom bland annat fram till att de män som minskade sin kroppslängd med 3 cm löpte 64% högre risk att dö i hjärtattack jämfört med dem som minskade mindre än 1cm i kroppslängd. Denna studie utfördes under en 20-års period och under dessa 20 år minskade männen i genomsnitt 1,67 cm i kroppslängd. Denna minskning kunde kopplas till en 42% ökad risk att få hjärtattack, också hos män utan tidigare hjärt- och kärlproblematik.

 

Kroppshållningen är en mycket tydlig spegling av kroppens hälsostatus. Tyvärr så uppmärksammas detta alltför sällan i dagens hälso- och sjukvård. I en värld där den teknologiska utvecklingen är så långt framskriden och tillgången till information finns i överflöd, är det förbryllande att se hur något som är så uppenbart också är så förbisett. I framtiden kommer förhoppningsvis en ny profession att kunna skapa en modell runt detta viktiga, och tyvärr ofta förbisedda område, med intentionen att omstrukturera och omorganisera synen på hälsa och välbefinnande, samt att öppna upp för nya och fler möjligheter till att förbättra människors livskvalité och vitalitet.

 

Källor:

 

1. Lennon J., Shealy C., Cady R., Matta W., Cox R., Simpson W. Postural and RespiratoryModulation of Autonomic Function, Pain, and Health. AJPM 1994; 4:36-39.

 

2. Glassman, Steven D. MD; Bridwell, Keith MD; Dimar, John R. MD; Horton, WilliamMD; Berven, Sigurd MD; Schwab, Frank MD. The Impact of Positive Sagittal Balance in Adult Spinal Deformity Spine: 15 September 2005 - Volume 30 - Issue 18 - pp 2024-2029

 

3. Cailliet R, M.D., Gross L, Rejuvenation Strategy. New York, Doubleday Co. 1987.

 

4. Kado, Deborah M. MD, MS, Huang, Mei-Hua DrPH; Karlamangla, Arun S. MD, PhD,Barrett-Connor, Elizabeth MD, Greendale, Gail A. MD. Hyperkyphotic Posture PredictsMortality in Older Community-Dwelling Men and Women: A Prospective Study. Journalof the American Geriatrics Society. 52(10): 1662-1667, October 2004.

 

5. Wannamethee, S.G. and Shaper, A.G. and Lennon, L. and Whincup, P.H. Height lossin older men: associations with total mortality and incidence of Cardio-vascular disease.Archives of Internal Medicine, 166 (22). pp. 2546-2552. 2006.

bottom of page